Deelnemende scholen Papendrecht

Tot nu toe hebben onderstaande basisscholen zich opgegeven voor dit project:

OBS de Knotwilg
OBS Anne Frank
Prins Floris school
Kindcentrum Oranje Nassau
Daltonschool de Leilinde
De Kameleon speciaal onderwijs

Totaal aantal scholieren: 365