Doelstellingen en Missies

Stichting Play4Kids stelt zich tot doel kinderen in binnen- en buitenland te helpen, die om uiteenlopende redenen niet goed mee kunnen komen in de maatschappij.

Doelgroepen zijn ondermeer:

1. Kinderen met een gedeeltelijke beperking, zowel lichamelijk als verstandelijk
2. Kinderen met ADHD
3. Kinderen met psychische problemen
4. Kinderen met een instabiele thuissituatie

In onze tijd nemen met name de laatste drie doelgroepen sterk in omvang toe. De disbalans kan door een goede begeleiding, met aandacht voor essentiële benodigdheden voor een gezonde basis, effectief worden hersteld.

De voornaamste redenen, waarom deze kinderen niet mee kunnen komen, bestaan uit een eventueel tekort aan :

1.voeding in zowel eten als communicatie
2.sport
3.muziek
4.kleur
5.ritme hebben/krijgen

De Stichting tracht haar doel daarom onder meer te verwezenlijken d.m.v. het begeleiden van deze kinderen (individueel of in groepsverband) en het uitzetten van projecten. Dit in samenwerking met andere instanties en stichtingen.

Hiertoe worden:

a. evenementen georganiseerd
b. subsidies aangevraagd
c. sponsoring via het bedrijfsleven verkregen
d. samenwerkingsverbanden aangegaan met gemeentes, provincies en overige instanties.